MG 8102

Unge og familier

Psykologhjælp til unge

Er relationen mellem dig og dine forældre præget af konflikter, bekymringer og manglende dialog? Så kan jeg hjælpe.

Gennem samtaler kan vi skabe en mere tillidsfuld og rolig hverdag – hvor der er plads til dialog, forståelse og accept fra alle parter.

Du er velkommen til at kontakte mig og høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig og dine forældre.

MG 8123
MG 8026

Forældre til en ung? Derfor opstår der konflikter mellem dig og din teenager

Som forældre til et ungt menneske, kan det være svært at finde balancen i, hvornår du skal give efter, og hvornår du skal holde fast – og dét fører ofte til bekymringer, udfordringer og konfrontationer.

Når jeres relation er præget af konflikter, begynder din teenager, i nogle tilfælde, at leve et liv, som I som forældre ikke har kendskab til. Det er ubehageligt for begge parter.

Der er ikke noget galt i at et ungt menneske begynder at leve sit eget liv, men det skal ske gradvist, fordi den unge – måske mere end nogensinde før – har brug for en tryg og sikker base, hvilket i de fleste tilfælde er hjemme hos forældrene.

Hør mere om hvordan terapi kan hjælpe jeres familie – kontakt mig her.

Unge og trivsel

For et ungt menneske har den sociale integration i fællesskaber med andre unge særligt stor betydning for trivslen. Det gælder fællesskaber i skolen og i forbindelse med fritidsaktiviteter – men også på internettet og i nattelivet.

Men det har også betydning for unges trivsel, at de føler sig accepteret af de voksne, der omgiver dem – det gælder i høj grad de nærmeste omsorgspersoner f.eks. forældrene.

Det er afgørende, at den unge føler sig i stand til at indfri de krav og forventninger, som de voksne stiller. Det kan specifikt dreje sig om at klare sig godt i skolen eller på uddannelsen, om at kvalificere sig til voksenlivet, lære at klare sig selv og tage ansvar for sit eget liv.

Mistrives din teenager? Så kan jeg hjælpe. Kontakt mig her.

MG 7996